Sjukdom, död och begravning

Dödsruna 14 mars 1928

Redan 14 mars hade Nerikes Allehanda en lång minnestext om Valborg Aulin, som avlidit vid 10-tiden dagen innan efter en tids sjuklighet.Texten är skriven av Tycho Gellner (signatur T. G-r)  Tycho Gellner vill i runan ge en levnadsteckning av Valborg Aulin, som i valda delar citeras: "Med Valborg Aulins bortgång försvinner en allmänt känd personlighet, som för yttervärlden kom att te sig icke så litet originell. Med allt annat befattade hon sig föga mer än nödvändigt var, men i musikens värld var hon hemmastadd och levde ett så mycket rikare liv. Utanför dess gränser, i det praktiska livets bestyr, kände hon sig, framför allt med tilltagande ålder, bortkommen och umbärlig, och kom måhända därigenom att leva i relativ tillbakadragenhet, endast fylld av arbete för sitt livs stora intresse och gärning. Vid en instrumentalkonsert av betydelse saknades hon sällan och hon sökte sig gärna plats så nära de musicerande som möjligt för att ej gå miste om något."

"Ehuru hon själv i sin tonsättarverksamhet som sagt anslöt sig till romantiska ideal ägnade hon även annan musik ett varmt intresse och uppskattning. Säkert fanns i konsertsalen ej mången åhörare mer oreserverat tacksam än hon när något värdefullt gavs, av vilket kynne det än månde vara. För henne gick saken före personen när det gällde den konstnärliga uppfattningen. Hennes utsikt skymdes icke i detta hänseende av skråsynpunkter."

"För hennes personliga inställning till omgivningen och världen i övrigt blevo däremot ofta bestämmande subjektiva faktorer, vilkas förgreningar kunde sökas i hennes konstnärsnatur. Om hennes sympatier voro starka så vore hennes antipatier det icke mindre. "

Chopins sorgmarsch i procession till kyrkogården

17 mars, en lördag, fördes stoftet av Valborg Aulin till griftero. Kontraktsprosten Lönroth höll ett tal vid jordfästningen i Nikolaikyrkan med fokus på kärlekens kraft. Vänner i musiken medverkade. Konsertsångaren Frey Lindblad sjöng Arioso av Händel, en violinkvartett utförde musik av Tjajkovski. Till hyllningsgärden i toner bidrog också Livregementets grenadjärers musikkår, som spelade Pensé religioso av Beethoven i kyrkan. 

Till båren i kyrkan hade 25 kransar och blommor sänts. "Tack för allt" från Nikolai församlings kyrkokör och "En sista hälsning" från Livregementets grenadjärers musikkår fanns bland blomstergärden.

I procession till Södra kyrkogården spelade Livregementets grenadjärers musikkår Chopins sorgmarsch och på kyrkogården Drapa av Malmberg.

En hälsning i buden form hade skickats anonymt till pastorsämtet att framföras vid båren:

"Det brister en sträng - ett skärande ljud, och tystnad för alltid är tonen.                            Men sången, som flöt från sin källa, Gud, musiken, klädd i sin skönaste skrud, de leva för evigt i zonen.

Ditt liv var musik - den högsta musik - dig Skaparen givit att vårda.                                         Till lön för den trohet, din kärlek, blev rik. Ditt arbetes frukt - en mogen skörd lik - efter alla år, nog så hårda. 

Din andes barn - de äro ej få, nej, många, och spridda i världen. Välsignad vare den gåva, som så förmår att skänka och själv bestå i kampen mot svagare värden.

Du strävat och stridit och lidit till slut. Nu lyktat är kampen, den sista.                                 Och segerpalmen dig räckes - de spjut och pilar, som sargat till döds, ryckas ut.                   Sov ljuvligt, vår vän i din kista!"

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

25.01 | 13:26

Jag önskar bli medlem i VA-sällskapet.
Sätter in medlemsavgiften, 100:-, under dagen via internetbank.
JR

...
21.09 | 11:50

Lucia Negro has played the sonata, some small pieces by Valborg Aulin and sonate op 27 by Laura Netzel on www.dahpne.se It is a very succesful record from 2017

...
20.09 | 07:23

Hello! Where can I find the score for Valborg Aulin's Piano Sonata, op. 14? I am interested in performing it.

Thank you!

Emiko Edwards
www.emikoedwards.com

...
07.04 | 10:29

Kul att musiken når sin "rätta lyssnare" - det har vi i Valborg Aulin Sällskapet väntat på länge! Lucia Negro vår fina hedersmedlem!

...
Du gillar den här sidan