Förtjänstfulla insatser

Fyra kvinnor och en man

Valborg Aulin Sällskapet har för förtjänstfulla insatser utsett fem hedersmedlemmar.

I den ordning de har blivit utsedda kommer de nedan att presenteras:

Leif Hjalmarsson, Eva Öhrström, Cecilia George, Hilla-Britta Lindeberg (numera avliden) och Lucia Negro.

Leif Hjalmarsson

Leif Hjalmarsson fotograferad av Maria Gustavsson.

Leif Hjalmarsson har i sitt yrke inom kyrkogårdsverksamheten fått intresse för vilka människor, som "gått hädan" och fått sina sista vilorum på Södra kyrkogården i Örebro. Grundarna till Valborg Aulin Sällskapet fick på själva "startdagen" höra den märkliga historien om hur Leif återfann den till kyrkogårdsförvaltningen återlämnade graven. I sitt sökande hade Leif kontakt med barnbarn till Tor Aulin och andra släktingar. Han läste också ur kyrkogårdsförvaltningens arkiv och märkte att det fanns brister, vilket kan förklaras med att gravbokföringen inte reglerades så noga på den tiden.

Leif och medarbetare inom kyrkogårdsförvaltningen tog så småningom initiativ till att förse graven med en tidstypisk gravsten. Valborg Aulin Sällskapet har bekostat rengöring och inskription av gravstenen, som förärades sällskapet. Leif Hjalmarsson har årliga kyrkogårdsvandringar och informerar då besökarna om graven och vem som är gravrättsinnehavare.

Eva Öhrström

Eva Öhrström, professor emerita vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm disputerade 1987 vid Göteborgs universitet med avhandlingen om "Borgerliga kvinnors musicerande". Valborg Aulin är en av de kvinnor som vi får lära känna i avhandlingen, i vilken också hennes kompositioner analyseras . Eva Öhrström har i flera publikationer lyft fram kvinnors perspektiv i musiken. Hon har som sakkunnig skrivit presentationer till utgiven musik, bl.a. Musica Sveciaes dubbel-CD med kammarmusik av kvinnliga tonsättare. Här återfinns Valborg Aulins bägge stråkkvartetter, framförda av Talekvartetten. I boken "Elfrida Andrée. Ett levnadsöde" (1999) finns ett utförligare avsnitt om Valborg Aulin och hennes jämnåriga kvinnliga tonsättare. Där ges ett bredare perspektiv på Valborg än i Eva Öhrströms avhandling från 1987. Eva Öhrström har också inspirerat och handlett Cecilia George, som skrivit en magisteruppsats om Valborg Aulin.

Cecilia George

Cecilia George lade höstterminen 1997 fram sin C-D-uppsats "Valborg Aulin En tonsättarbiografi" vid Stockholms universitet med Eva Öhrström (se ovan) som handledare. Syftet med uppsatsen var att beskriva Valborg Aulins liv och verksamhet och i en "teoretisk diskussion försöka fånga hennes position i Stockholms musikliv och ge en möjlig förklaring till Valborg Aulins hastiga flytt från Stockholm".

Cecilia George har också som projektanställd i "Musaprojektet" vid Sveriges Orkesterförbund gjort en stor insats för att få ett verk av Valborg Aulin från 1885 för kör med ackompanjemang Pie Jesu Domine, opus 13 uruppfört i Örebro 2009. Konserten genomfördes i Nikolaikyrkan med Cecilia George som presentatör.

Hilla-Britta Lindeberg

Hilla-Britta Lindeberg var hela sitt liv trogen sitt "kall" att verka för rättvisa mellan könen och hade som rektor stora möjligheter att "göra skillnad". Hennes "aktion" att låta namnet Emilie Risberg bli bevarat för framtiden hade gett henne goda insikter om samhällets dåvarande hinder att tillerkänna kvinnor en rättvis bedömning för sina insatser. En erfarenhet, som Hilla-Britta generöst delade med sig av vid bildandet av Valborg Aulin Sällskapet och så länge hennes krafter förmådde.

Lucia Negro

Lucia Negros förtjänstfulla karriär och yrkesliv som pianist låter sig inte beskrivas här, utan hänvisas till t.ex. lucianegro.com NE eller wikipedia.

Kontakt etablerades med Lucia Negro i samband med Båstad Kammarmusikfestival 2011. Det blev då känt för Valborg Aulin Sällskapet att Lucia hade gjort en radioinspelning av Valborg Aulins pianosonat. Detta helt efter Valborg Aulins autograf, eftersom pianosonaten inte hade tryckts. Valborg Aulin Sällskapets försök att få önska i P2 misslyckades med hänvisning till upphovsrätt, trots Lucia Negros egen välvilliga inställning. Valborg Aulin Sällskapet har i samråd med Lucia Negro på olika sätt försökt göra sonaten tillgänglig för eftervärlden.  Lucia Negro har själv framfört pianosonaten 2012 i Västra Karups kyrka och Nikolaikyrkan, Örebro samt 2013 i Stockholm, 2014 i Stenhammarsalen, Göteborg och Musikhögskolans Konsertsal, Örebro. Under 2016 genomförde Lucia Negro själv en inspelning av Valborg Aulins pianosonat, några ytterligare pianostycken av Valborg Aulin och Laura Netzels pianosonat. CD:n har gått att köpa från 2017 hos Daphnes förlag. Det kan förhoppningsvis bli startsignalen att till sist få noterna tryckta och spelade av flera pianister!

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

25.01 | 13:26

Jag önskar bli medlem i VA-sällskapet.
Sätter in medlemsavgiften, 100:-, under dagen via internetbank.
JR

...
21.09 | 11:50

Lucia Negro has played the sonata, some small pieces by Valborg Aulin and sonate op 27 by Laura Netzel on www.dahpne.se It is a very succesful record from 2017

...
20.09 | 07:23

Hello! Where can I find the score for Valborg Aulin's Piano Sonata, op. 14? I am interested in performing it.

Thank you!

Emiko Edwards
www.emikoedwards.com

...
07.04 | 10:29

Kul att musiken når sin "rätta lyssnare" - det har vi i Valborg Aulin Sällskapet väntat på länge! Lucia Negro vår fina hedersmedlem!

...
Du gillar den här sidan